ឥណទាន - BRED Bank Cambodia

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ទទួលបាននូវអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការឥឡូវនេះជាមួយនឹងឥណទានពីធនាគារ ប្រេដ

ក្នុងដំណើរជីវិត មានហេតុផលជាច្រើនដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវការកម្ចី។ ការទិញសម្ភារៈថ្លៃៗដូចជា ឡានថ្មី កែកុនផ្ទះ រៀបពិធីមង្គលការ និងបង់ថ្លៃសាលា ដែលមានភាពកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើរបស់ទាំងអស់នោះអាចលៃលក បែងចែកសងជាប្រចាំខែ។ សូមស្វែងយល់អំពីជម្រើសឥណទានរបស់យើងខ្ញុំ ហើយមិនថាតម្រូវការនោះជាអ្វី លោកអ្នកគ្រាន់តែសួរមកកាន់យើងខ្ញុំ នោះយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយលោកអ្នក។

 • អត្រាការប្រាក់ពិសេស
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាអនុម័ត
 • រយៈពេលកម្ចីដល់ទៅ ២០ឆ្នាំ
 • ឯកសារមិនស្មុគស្មាញ
 • អនុម័តរហ័ស
ស្វែងយល់បន្ថែម
 • តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ ២០% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្លៃឡាន
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៦ឆ្នាំ
 • ជម្រើសប្រាក់រៀល ឬរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
ស្វែងយល់បន្ថែម
 • ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ១៥ ០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • រយៈពេលកម្ចីចាប់ពី ៦ខែ ទៅ ៣ឆ្នាំ
 • មិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ជម្រើសប្រាក់រៀល ឬរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
ស្វែងយល់បន្ថែម
 • សមស្របសម្រាប់ការទិញរបស់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ រួមទាំងដីធ្លី និងអចលនទ្រព្យបន្ថែម
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ
 • ជម្រើសប្រាក់រៀល ឬរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
ស្វែងយល់បន្ថែម