សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត - BRED Bank Cambodia

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

សេវាធនាគារតាមចិត្តរបស់លោកអ្នក ជាមួយសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតដ៏ទំនើបរបស់យើងខ្ញុំ

ខណៈពេលដែលយើងផ្តោតតម្លៃចំពោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរឹងមាំ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មដោយការជួបផ្ទាល់ក្តី យើងខ្ញុំក៏ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី យើងគ្រប់គ្នាកំពុងរស់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ ហើយយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅលើអ៊ីនធើណិត។ នេះមានន័យថាលោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី ដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដ៏ទូលំទូលាយយ៉ាងទៀងទាត់ ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់តែម្តងដើម្បីប្រើសេវាធនាគារលើគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់លោកអ្នក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគណនីទាំងអស់របស់លោកអ្នក។

ក្នុងចំណោមប្រតិបត្ដិការសេវាធនាគារជាប្រចាំ លោកអ្នកអាចពិនិត្យសមតុល្យ និងរបាយការណ៍ (រួមទាំងការ ទូទាត់ទឹកប្រាក់ទាំងដុល) និងអ្វីជាច្រើនទៀត។ យើងខ្ញុំក៏មានមុខងារសេវាធនាគារជាច្រើនទៀតផងដែរ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែល លោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារ។

សេវាធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីលើទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ

កម្មវិធី BRED Bank Cambodia Connect មានមុខងារសេវាធនាគារជាច្រើន ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារបានយ៉ាងងាយស្រួល។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះពី App Store ឬ Google Play។

android badge apple badge

ឬសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតពីកុំព្យូទ័រលើតុ ឬតាមទូរសព្ទ

អតិថិជនធនាគារលក្ខណៈអាជីវកម្ម និងលក្ខណៈបុគ្គលអាចចូលប្រើគណនីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅទីនេះ៖