សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត - BRED Bank Cambodia

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគារកាន់តែឆ្លាតវៃ សម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក

មិនថាលើឧបករណ៍ណា កន្លែងណា វាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងធនាគារតាមវិធីរបស់លោកអ្នក

សេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតកាន់តែងាយស្រួលជាមួយធនាគារ ប្រេដ។ លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន ដោយធ្វើការចូលតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមិនថាលើស្មាតហ្វូន ថេប្លេត កុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬកុំព្យូទ័រលើតុ អ្វីក៏បានឲ្យតែមានភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក។

សមាជិកដ៏មានមោទនភាពនៃប្រព័ន្ធKHQR

ផ្ញើ និងទទួលប្រាក់គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា ព្រមទាំងទៅកាន់ធនាគារផ្សេងដែលជាសមាជិកនៃ KHQR ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា។

បម្រើសេវាធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទស្មាតហ្វូនរបស់យើងខ្ញុំ

កម្មវិធីទូរសព្ទ BRED Bank Connect មានមុខងារដ៏ច្រើនសំបូរបែបដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បាន។ វាមាននៅលើប្រព័ន្ធ iOS និង Android ហើយលោកអ្នកអាចទាញយកវាបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើកម្មវិធី App Store ឬ Google Play។

android badge apple badge

សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណិតលើកុំព្យូទ័រ ឬគេហទំព័រចល័ត

លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធនាគារ ប្រេដ ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ឬគេហទំព័រចល័តតាមរយៈកុំព្យូទ័រយួរដៃ កុំព្យូទ័រលើតុ ឬឧបករណ៍ណាមួយ។