ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តលំដាប់កំពូលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា   - BRED Bank Cambodia

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តលំដាប់កំពូលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា  

ការផ្ដល់ជូន  

អតិថិជនរបស់ធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនពិសេសដ៏មានតម្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញលំដាប់កំពូលមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យ និងពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការសម្អាត ប៉ូលា ប្រើកាំរស្មីអុិច ព្រមទាំងធ្វើឲ្យធ្មេញស  ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាត Visa ធនាគារ ប្រេដ របស់អ្នកនៅពេលអ្នកទូទាត់ប្រាក់ជាការស្រេច! 

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូន  

ការផ្តល់ជូននេះផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី 5 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2024។